قرعه کشی روزانه شارژ
با هر خرید شارژ مستقیم از سایت ما( حتی از اپلیکیشن و یا بخش شارژ مستقیم در پنل عمده) ، در قرعه کشی جوایز روزانه شرکت داده می شوید. روزانه به 5 نفر به قید قرعه شارژ دوهزار تومانی اهدا خواهد شد. لازم به ذکر است با خرید هر نوع شارژی از سایت ما امتیازاتی دریافت خواهید کرد که در قرعه کشی ماهانه و سالانه سایت شرکت داده خواهید شد و افراد با امتیاز بیشتر شانس بیشتری در برنده شدن جوایز بزرگ سایت خواهند داشت.
جایزه ماهانه پنج عدد شارژ بیست هزار تومانی
جایزه سالانه یک عدد تبلت
لیست برندگان شش روز اخیر
[۱۳۹۷/۰۹/۱۹]
0902XXX6281
0933XXX9646
0935XXX5933
0991XXX4831
0911XXX0911
[۱۳۹۷/۰۹/۱۸]
0902XXX6281
0930XXX5934
0938XXX3856
0917XXX4124
0913XXX2152
[۱۳۹۷/۰۹/۱۷]
0903XXX6424
0936XXX9679
0933XXX9295
0930XXX4244
0930XXX3495
[۱۳۹۷/۰۹/۱۶]
0911XXX8268
0939XXX9417
0936XXX7212
0938XXX5759
0910XXX6912
[۱۳۹۷/۰۹/۱۵]
0918XXX2858
0919XXX7212
0901XXX0145
0921XXX3644
0902XXX2132
[۱۳۹۷/۰۹/۱۴]
0910XXX8525
0936XXX7262
0913XXX1542
0919XXX7212
0901XXX2550
لیست برندگان سه ماه اخیر
[ فروردین ماه ۱۳۹۷ ]
0930XXX6763
0910XXX3241
0919XXX6533
0919XXX6849
0914XXX0779
[ اسفند ماه ۱۳۹۶ ]
0918XXX8982
0939XXX1377
0903XXX7044
0933XXX6990
0935XXX1532
[ بهمن ماه ۱۳۹۶ ]
0911XXX8499
0913XXX3786
0935XXX2670
0911XXX3556
0919XXX4068
لیست برندگان سه سال اخیر
برنده تبلت سال [ ۱۳۹۶ ]
0911XXX7737
رضا نادری استان گلستان