قرعه کشی روزانه شارژ
با هر خرید شارژ مستقیم از سایت ما( حتی از اپلیکیشن و یا بخش شارژ مستقیم در پنل عمده) ، در قرعه کشی جوایز روزانه شرکت داده می شوید. روزانه به 5 نفر به قید قرعه شارژ دوهزار تومانی اهدا خواهد شد. لازم به ذکر است با خرید هر نوع شارژی از سایت ما امتیازاتی دریافت خواهید کرد که در قرعه کشی ماهانه و سالانه سایت شرکت داده خواهید شد و افراد با امتیاز بیشتر شانس بیشتری در برنده شدن جوایز بزرگ سایت خواهند داشت.
جایزه ماهانه پنج عدد شارژ بیست هزار تومانی
جایزه سالانه یک عدد تبلت
لیست برندگان شش روز اخیر
[۱۳۹۷/۰۶/۳۱]
0939XXX7811
0910XXX4624
0911XXX6988
0919XXX0894
0919XXX1074
[۱۳۹۷/۰۶/۳۰]
0938XXX8486
0937XXX2736
0939XXX7811
0914XXX2472
0919XXX0745
[۱۳۹۷/۰۶/۲۹]
0903XXX4878
0937XXX3914
0990XXX4524
0917XXX8485
0938XXX7352
[۱۳۹۷/۰۶/۲۸]
0937XXX3914
0937XXX4702
0933XXX1112
0910XXX4876
0913XXX5759
[۱۳۹۷/۰۶/۲۷]
0939XXX6432
0937XXX3914
0915XXX0511
0905XXX1391
0939XXX7025
[۱۳۹۷/۰۶/۲۶]
0939XXX6432
0991XXX1958
0903XXX7899
0990XXX4688
0939XXX7710
لیست برندگان سه ماه اخیر
[ فروردین ماه ۱۳۹۷ ]
0930XXX6763
0910XXX3241
0919XXX6533
0919XXX6849
0914XXX0779
[ اسفند ماه ۱۳۹۶ ]
0918XXX8982
0939XXX1377
0903XXX7044
0933XXX6990
0935XXX1532
[ بهمن ماه ۱۳۹۶ ]
0911XXX8499
0913XXX3786
0935XXX2670
0911XXX3556
0919XXX4068
لیست برندگان سه سال اخیر
برنده تبلت سال [ ۱۳۹۶ ]
0911XXX7737
رضا نادری استان گلستان