قرعه کشی روزانه شارژ
با هر خرید شارژ مستقیم از سایت ما( حتی از اپلیکیشن و یا بخش شارژ مستقیم در پنل عمده) ، در قرعه کشی جوایز روزانه شرکت داده می شوید. روزانه به 5 نفر به قید قرعه شارژ دوهزار تومانی اهدا خواهد شد. لازم به ذکر است با خرید هر نوع شارژی از سایت ما امتیازاتی دریافت خواهید کرد که در قرعه کشی ماهانه و سالانه سایت شرکت داده خواهید شد و افراد با امتیاز بیشتر شانس بیشتری در برنده شدن جوایز بزرگ سایت خواهند داشت.
جایزه ماهانه پنج عدد شارژ بیست هزار تومانی
جایزه سالانه یک عدد تبلت
لیست برندگان شش روز اخیر
[۱۳۹۷/۰۳/۰۱]
0937XXX4415
0939XXX2213
0938XXX6043
0919XXX5692
0901XXX3661
[۱۳۹۷/۰۲/۳۱]
0933XXX1437
0937XXX7854
0901XXX0649
0933XXX0134
0903XXX0339
[۱۳۹۷/۰۲/۳۰]
0921XXX2675
0936XXX5151
0933XXX1233
0901XXX0180
0933XXX7032
[۱۳۹۷/۰۲/۲۹]
0918XXX2500
0913XXX5323
0919XXX2739
0938XXX3666
0913XXX0976
[۱۳۹۷/۰۲/۲۸]
[۱۳۹۷/۰۲/۲۷]
0919XXX8058
0921XXX4482
0938XXX9673
0915XXX6879
0930XXX9497
لیست برندگان سه ماه اخیر
[ فروردین ماه ۱۳۹۷ ]
0930XXX6763
0910XXX3241
0919XXX6533
0919XXX6849
0914XXX0779
[ اسفند ماه ۱۳۹۶ ]
0918XXX8982
0939XXX1377
0903XXX7044
0933XXX6990
0935XXX1532
[ بهمن ماه ۱۳۹۶ ]
0911XXX8499
0913XXX3786
0935XXX2670
0911XXX3556
0919XXX4068
لیست برندگان سه سال اخیر
برنده تبلت سال [ ۱۳۹۶ ]
0911XXX7737
رضا نادری استان گلستان