خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!.
  • محدوده قیمت را انتخاب کنید (تومان)
  • نوع اینترنت
  • بازه زمانی

بسته‌های اینترنت همراه، به منظور مدیریت آسان هزینه‌های شما در نظر گرفته شده‌اند. از این طریق می‌توانید بسته مناسب مصرف خود را انتخاب و خریداری کنید.

روزانه ۲۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۴۵ تومان

بسته یکروزه۲۵مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۶۵۴ تومان

ساعتی ۱ ساعته نامحدود (۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱,۳۰۸ تومان

هفتگی ۴۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱,۶۳۵ تومان

ساعتی ۲ ساعته نامحدود(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱,۶۳۵ تومان

روزانه ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱,۶۳۵ تومان

هفتگی ۶۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲,۱۸۰ تومان

ساعتی ۱ ساعته ۱ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲,۱۸۰ تومان

روزانه ۱۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲,۱۸۰ تومان

بسته نامحدود سه ساعته(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲,۱۸۰ تومان

هفتگی ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲,۷۲۵ تومان

ماهانه ۵گیگابایت(۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکروزه ۵۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکماهه ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳,۲۷۰ تومان

ساعتی ۲ ساعته ۲ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳,۲۷۰ تومان

روزانه ۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳,۲۷۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴,۳۶۰ تومان

ساعتی ۳ ساعته ۳ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴,۳۶۰ تومان

بسته یکروزه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴,۳۶۰ تومان

هفتگی ۲۰۰مگابایت به همراه ۲۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴,۳۶۰ تومان

هفتگی ۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکماهه ۲۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکروزه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۶,۵۴۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۵۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۷,۶۳۰ تومان

هفتگی ۱گیگابایت + ۱گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه۴۰۰+۳۰۰مگابايت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه۴۰۰+۴۰۰مگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹,۲۶۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹,۸۱۰ تومان

ماهانه ۱.۵ گیگابایت + ۱ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۰,۹۰۰ تومان

هفتگی ۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۱,۹۹۰ تومان

ماهانه ۱.۵ گیگابایت به همراه ۱.۵ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته هفتگی۴ گیگابایت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته یکماهه ۳ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۴,۱۷۰ تومان

ماهانه ۲.۵ گیگابایت به همراه ۲.۵ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته ماهانه ۳+۱.۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۷,۴۴۰ تومان

بسته یکماهه ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۵+۲.۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۱,۸۰۰ تومان

ماهانه ۳گیگابایت به همراه ۶گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۳,۹۸۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته یکماهه۵+۵گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۸ گیگابایتی TD_LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۰,۵۲۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت به همراه ۶گیگابایت(۲ تا ۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۲,۷۰۰ تومان

ماهانه ۸ گیگابایت به همراه ۸ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته ماهانه ۱۰+۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۷,۰۶۰ تومان

بسته شش ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۸,۱۵۰ تومان

۳ماهه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴۰,۸۷۵ تومان

سالیانه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴۵,۷۸۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ماهیانه ۱۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۲,۳۲۰ تومان

ماهانه۱۲گیگابایت به علاوه ۱۲ گیگابایت از ۲ تا ۸ بامداد به قیمت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۴,۵۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۶,۶۸۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ماهانه ۲۰+۱۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD تومان

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۱۲+۱۲ گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته یکساله ۱۲+۱۲گیگابایت (۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۶۵,۴۰۰ تومان

۳۰گیگابایت دوماهه بدون محدودیت ساعتی به قیمت ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته سه ماه ۲۰+۱۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۶۷,۵۸۰ تومان

بسته هفتگی ۱۰۰ گیگا بایتی TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۷۱,۹۴۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰+۱۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۷۳,۰۳۰ تومان

ماهانه۱۸گیگابایت به علاوه ۱۸ گیگابایت از ۲ تا ۸ بامداد به قیمت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۷۶,۳۰۰ تومان

سالیانه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۳۲ گیگابایتی  TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۸۷,۲۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹۴,۸۳۰ تومان

بسته سه ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹۸,۱۰۰ تومان

۲ ماهه ۲۴ گیگابایت با ۲۴ گیگابایت (۲ تا ۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۱۴,۴۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۱۹,۹۰۰ تومان

ماهانه ۳۶ گیگا بایت با ۳۶ گیگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۲۵,۳۵۰ تومان

۴۸گیگابایت۱۲ماهه بدون محدودیت ساعتی به قیمت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته سه ماه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۳۲,۹۸۰ تومان

بسته ماهیانه ۶۴ گیگابایتی  TD_LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۴۷,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۶۴ گیگابایتی TD_LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۵۲,۶۰۰ تومان

بسته سالانه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۶۳,۵۰۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۶۳,۵۰۰ تومان

۷۲گیگابایت شش ماهه بدون محدودیت ساعتی به قیمت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۶۳,۵۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته سالیانه  ۶۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۸۵,۳۰۰ تومان

۱۰۰گیگابایت شش ماهه بدون محدودیت ساعتی به قیمت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۹۰,۷۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۹۶,۲۰۰ تومان

بسته سه ماه ۱۰۰+۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱۹۶,۲۰۰ تومان

بسته یکساله ۹۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۰۱,۶۵۰ تومان

بسته یکساله ۱۲۰ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۱۲,۵۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰+۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۲۸,۹۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۳۴,۳۵۰ تومان

بسته سه ماه ۲۰۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۵۰,۷۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۷۲,۵۰۰ تومان

بسته سالانه ۱۰۰+۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۲۷۲,۵۰۰ تومان

بسته سالیانه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۰۵,۲۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۵۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۳۷,۹۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۳۳۷,۹۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۵۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴۱۴,۲۰۰ تومان

بسته سالانه ۲۰۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴۳۶,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ۲۵۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۴۹۰,۵۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰۰+۲۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۴۵,۰۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۱۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۵۹۹,۵۰۰ تومان

بسته سالیانه ۵۱۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۷۶۳,۰۰۰ تومان

بسته سالانه ۵۰۰+۲۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۸۱۷,۵۰۰ تومان

بسته سالیانه۱۰۲۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱,۰۳۵,۵۰۰ تومان

بسته سالانه ۱۰۰۰+۵۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان