خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!.
  • اپراتور
  • محدوده قیمت را انتخاب کنید (تومان)
  • نوع سیمکارت
  • بازه زمانی

بسته‌های اینترنت همراه، به منظور مدیریت آسان هزینه‌های شما در نظر گرفته شده‌اند. از این طریق می‌توانید بسته مناسب مصرف خود را انتخاب و خریداری کنید.

بسته یکروزه۲۵مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵۴ تومان

بسته یکروزه۲۵مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵۴ تومان

روزانه ۵۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

ساعتی ۱ ساعته نامحدود (۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۹۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۹۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۳۰۸ تومان

روزانه ۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۳۰۸ تومان

روزانه ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

هفتگی ۴۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته آلفا+ ۱روزه ۱۰۰مگابايت+۱۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته آلفا+ ۱روزه ۱۰۰مگابايت+۱۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

هفتگی ۴۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

ساعتی ۲ ساعته نامحدود(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

روزانه ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

روزانه ۱۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگي ۶۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

ساعتی ۱ ساعته ۱ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته نامحدود سه ساعته(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

هفتگی ۶۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

روزانه ۱۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱۰۰ مگابايت + ۱۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱۰۰ مگابايت + ۱۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

هفتگی ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

هفتگی ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته یکروزه ۷۵۰ مگابايت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته یکروزه ۵۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

روزانه ۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

ساعتی ۲ ساعته ۲ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

روزانه ۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۳۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۳۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

ساعتی ۳ ساعته ۳ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

هفتگی ۲۰۰مگابایت به همراه ۲۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰۰ مگابايت + ۱۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

هفتگی ۲۰۰مگابایت به همراه ۲۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته یکروزه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

هفتگی ۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکماهه۲۰۰+۴۰۰ مگابايت(۲تا۷ صبح) ۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته هفتگی۴۰۰+۵۰۰ مگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکماهه۲۰۰+۴۰۰ مگابايت(۲تا۷ صبح) ۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته آلفا+ ۷روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته آلفا+ ۷روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکماهه۲۰۰+۴۰۰ مگابايت(۲تا۷ صبح) ۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته یکروزه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶,۵۴۰ تومان

بسته یکماهه ۰.۵+۱ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته یکماهه ۰.۵+۱ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته یکماهه ۰.۵+۱ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگا بایتی اعتباری ۷۰۰۰ TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۵۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته آلفا+ ۳۰روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته آلفا+ ۳۰روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۶۱۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۶۱۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۶۱۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۶۱۱ تومان

هفتگی ۱گیگابایت + ۱گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

هفتگی ۱گیگابایت + ۱گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۲۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۲۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه۱+۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه۱+۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه۱+۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه + ۱ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه + ۱ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

هفتگی ۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

هفتگی ۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته یکماهه۱.۵+۳ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۱۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگا بایتی اعتباریTDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته یکماهه۱.۵+۳ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۱۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته یکماهه۱.۵+۳ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۱۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲,۹۷۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲,۹۷۱ تومان

بسته هفتگی۴ گیگابایت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته هفتگی۴ گیگابایت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۲ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۰۶۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۲ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۰۶۱ تومان

بسته یکماهه۲.۵+۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته یکماهه۲.۵+۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته یکماهه۲.۵+۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۲۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۲۴۱ تومان

بسته ماهانه ۵ با ۱۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگا بایتی اعتباریTDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته یکماهه۳.۵+۷ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۵۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۳۳۱ تومان

بسته یکماهه۳.۵+۷ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۵۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۳۳۱ تومان

بسته یکماهه۳.۵+۷ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۵۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۳۳۱ تومان

بسته ماهانه ۷ با ۱۴ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱۷۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۳۵۰ تومان

بسته یکماهه۴+۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۴۲۱ تومان

بسته یکماهه۴+۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۴۲۱ تومان

بسته یکماهه۴+۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۴۲۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۴ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۸,۵۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۴ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۸,۵۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۶ گيگابايت ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۹,۵۱۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۹,۵۱۱ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته یکماهه۵+۱۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۸۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۶۰۱ تومان

بسته یکماهه۵+۱۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۸۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۶۰۱ تومان

بسته یکماهه۵+۱۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۸۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۶۰۱ تومان

بسته ۱۵روزه ۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۹ با ۱۸ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱۹۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته هفتگی ۸ گیگا بایتی اعتباریTDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۲۰۵.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته یکماهه۶+۱۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۷۸۱ تومان

بسته یکماهه۶+۱۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۷۸۱ تومان

بسته یکماهه۶+۱۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۷۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۹۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۹۸۰ تومان

بسته یکماهه۷+۱۴ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۲۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴,۵۲۵ تومان

بسته یکماهه۷+۱۴ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۲۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴,۵۲۵ تومان

بسته یکماهه۷+۱۴ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۲۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴,۵۲۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۷ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۴,۹۶۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۷ گيگابايت هديه شبانه ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۴,۹۶۱ تومان

بسته یکماهه۸+۱۶ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۰۵۱ تومان

بسته یکماهه۸+۱۶ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۰۵۱ تومان

بسته یکماهه۸+۱۶ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۰۵۱ تومان

بسته ماهانه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۲۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته یکماهه۹+۱۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۵۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته یکماهه۹+۱۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۵۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته یکماهه۹+۱۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۵۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته سه ماهه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۲۵۵.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته یکماهه۱۰+۲۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۹,۳۲۱ تومان

بسته یکماهه۱۰+۲۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۹,۳۲۱ تومان

بسته یکماهه۱۰+۲۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۹,۳۲۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت به همراه ۱۰ گیگا بایت هدیه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۰,۴۱۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت به همراه ۱۰گیگابایت هدیه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۰,۴۱۱ تومان

بسته ماهانه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته یکماهه۱۵+۳۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۳۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۶,۹۵۱ تومان

بسته یکماهه۱۵+۳۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۳۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۶,۹۵۱ تومان

بسته یکماهه۱۵+۳۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۳۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۶,۹۵۱ تومان

۶ ماهه۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته ماهانه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

۳ماهه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

۳ماهه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۱۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۱,۴۲۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۱۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۱,۴۲۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۴۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۴۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته یکماهه۲۰+۴۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۴,۵۸۱ تومان

بسته یکماهه۲۰+۴۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۴,۵۸۱ تومان

بسته یکماهه۲۰+۴۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۴,۵۸۱ تومان

سالیانه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۵,۷۸۰ تومان

سالانه ۱۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۵,۷۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۴۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۹,۰۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته یکماهه۲۵+۵۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۷۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۲۱۱ تومان

بسته یکماهه۲۵+۵۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۷۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۲۱۱ تومان

بسته یکماهه۲۵+۵۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۷۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۲۱۱ تومان

بسته شش ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲۵ گيگابايت به همراه ۳۰ گیگابایت هدیه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۳,۱۱۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲۵ گيگابايت به همراه ۲۵ گیگابایت هدیه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۳,۱۱۱ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته دو ماهه ۳۰گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

۳۰گیگابایت دوماهه بدون محدودیت ساعتی ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۹,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۹,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۶۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۷۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶,۳۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۷۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته یکساله ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

سالیانه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۸۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۲,۶۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته سه ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته سه ماهه ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱.۲۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

۴۸گیگابایت۱۲ماهه بدون محدودیت ساعتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته یکساله ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱.۲۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱.۳۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴۱,۷۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۱.۴۰۰.۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵۲,۶۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته شش ماهه ۷۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۳,۵۰۰ تومان

۷۲گیگابایت شش ماهه بدون محدودیت ساعتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۳,۵۰۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۹۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۸,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۹۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۸,۷۶۰ تومان

۱۰۰گیگابایت شش ماهه بدون محدودیت ساعتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۰,۷۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۰,۷۵۰ تومان

بسته یکساله ۹۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰۱,۶۵۰ تومان

بسته یکساله ۹۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰۱,۶۵۰ تومان

بسته یکساله ۱۲۰ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱۲,۵۵۰ تومان

بسته یکساله ۱۲۰ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱۲,۵۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۱۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱۶,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۱۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱۶,۹۱۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۲.۲۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳۹,۸۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۲.۲۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴۵,۲۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۲.۳۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۵۶,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳.۰۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲۷,۰۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳.۰۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۳۲,۴۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۳.۱۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴۳,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۵.۰۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۵.۱۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۵۵,۹۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰۰ با ۲۰۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری TDD ۸.۰۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۷۲,۰۰۰ تومان