خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!.
  • اپراتور
  • محدوده قیمت را انتخاب کنید (تومان)
  • نوع سیمکارت
  • بازه زمانی

بسته‌های اینترنت همراه، به منظور مدیریت آسان هزینه‌های شما در نظر گرفته شده‌اند. از این طریق می‌توانید بسته مناسب مصرف خود را انتخاب و خریداری کنید.

بسته روزانه ۵۰۰ مگابایت(۲تا۷صبح) ۵۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵ تومان

بسته نامحدود یک ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته نامحدود یک ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته روزانه ۱ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۹۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته نامحدود دو ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته نامحدود دو ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته یکروزه ۶۰ مگابایت ۱۶.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۷۴۴ تومان

بسته یکروزه ۶۰ مگابایت ۱۶.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۷۴۴ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۶۰مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱,۷۴۴ تومان

بسته ۱گیگابایت ۱ساعته(۸صبح تا۲صبح فردا) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته ۱گیگابایت ۱ساعته(۸صبح تا۲صبح فردا) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته نامحدود سه ساعته (۲تا۸صبح) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ۲۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته نامحدود سه ساعته(۲تا۸صبح) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته یکروزه ۱۰۰ مگابایت ۲۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۳۹۸ تومان

بسته یکروزه ۱۰۰ مگابایت ۲۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۳۹۸ تومان

بسته هفتگی ۵ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۲۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته هفتگی ۵ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۲۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱۵۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲,۹۴۳ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۶ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۱۶۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۶ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۱۶۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ سي روزه ۱۰گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۲۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ سي روزه ۱۰گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۲۰۵ تومان

بسته ۲گیگابایت دوساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته ۲گیگابایت دوساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکماهه ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکروزه ۲۰۰ مگابایت ۳۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۴۸۸ تومان

بسته یکروزه ۲۰۰ مگابایت ۳۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۴۸۸ تومان

بسته ۳روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۵.۰۰۰ ریال ض

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته ۳روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲۵۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۹۲۴ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲۵۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۹۲۴ تومان

بسته یکروزه ۳۰۰ مگابایت ۳۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۲۵۱ تومان

بسته یکروزه ۳۰۰ مگابایت ۳۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۲۵۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۳ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته ۳گیگابایت ۳ساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته ۳گیگابایت ۳ساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۳ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته هفتگی ۲۰۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته ۳روزه ۲۵۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲۰۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲۰۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته هفتگی ۲۰۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته ۳روزه ۲۵۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته هفتگی ۴گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ۴۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکروزه ۴۰۰ مگابایت ۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکماهه ۵گیگابایت(۲تا۷صبح) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکماهه ۵ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته هفتگی ۴گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکروزه ۴۰۰ مگابایت ۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۵۰۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۳۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۵۰۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۳۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۵ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۵ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته ۳روزه ۴۰۰ مگابایت ۵۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۷۷۷ تومان

بسته ۳روزه ۴۰۰ مگابایت ۵۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۷۷۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳۰۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳۰۰ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته هفتگی ۶گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته هفتگی ۳۰۰ مگابایت ۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته هفتگی ۶گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته هفتگی ۳۰۰ مگابایت ۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته یکروزه ۷۵۰ مگابایت ۵۷.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶,۲۱۳ تومان

بسته یکروزه ۷۵۰ مگابایت ۵۷.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶,۲۱۳ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۱۲ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۱۲ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۰.۷۵گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۰.۷۵گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۵۴۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۵۴۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۹۷۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۹۷۶ تومان

بسته ۳روزه ۷۵۰ مگابایت ۶۷.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۳۰۳ تومان

بسته ۳روزه ۷۵۰ مگابایت ۶۷.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۳۰۳ تومان

بسته ۱۵روزه ۴۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۰.۵گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۰.۵گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۵۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۵۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۴۰۰ مگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته یکروزه ۱.۵ گیگابایت ۷۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۰۶۶ تومان

بسته یکروزه ۱.۵ گیگابایت ۷۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۰۶۶ تومان

بسته یکماهه ۷گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۱۷۵ تومان

بسته یکماهه ۷گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۱۷۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه ۳۰روزه ۸ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه ۳۰روزه ۸ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته ۸ روزه ۵۰ مگابايت عراق ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته ۸ روزه ۵۰ مگابايت عراق ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه ۱۰ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه ۱۰ گیگابایت(۲تا۷صبح) ۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته هفتگی ۷۵۰ مگابایت ۸۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۰.۷۵ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۰.۷۵ مگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته هفتگی ۷۵۰ مگابایت ۸۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۱۵۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۱۵۶ تومان

بسته یکماهه ۱۰گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۱ گيگابايت ۹۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۳روزه ۱.۵ گیگابایت ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۷۵۰ مگابایت ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۳روزه ۱.۵ گیگابایت ۹۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه ۱۰گیگابایت(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه ۳۰گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه ۳۰گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۱ گيگابايت ۹۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۷۵۰ مگابایت ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکروزه ۲.۵ گیگابایت ۹۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۲۴۶ تومان

بسته یکروزه ۲.۵ گیگابایت ۹۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۲۴۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۷۹۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۷۹۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک ماهه ۱۲ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک ماهه ۱۲ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۲ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۳۳۶ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۲ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۳۳۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت+ ۱۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۳۳۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت+۱۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۳۳۶ تومان

بسته یکماهه ۱ گیگابایت ۱۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۴۴۵ تومان

بسته یکماهه ۱ گیگابایت ۱۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۴۴۵ تومان

بسته یکماهه ۱گیگ+۱۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۴۴۵ تومان

بسته یکماهه ۱گیگ+۱۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۴۴۵ تومان

بسته هفتگی ۱.۵ گیگابایت ۱۰۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱.۵گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱.۵گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته هفتگی ۱.۵ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگا بایتی دائمی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگا بایتی دائمی ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگا بایتی دایمیTDD ۱۱۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۳روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۱۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۳روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۱۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲,۵۳۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲,۵۳۵ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۳ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳,۵۱۶ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۳ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳,۵۱۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲.۵ گيگابايت ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته هفتگی ۲.۵ گیگابایت ۱۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته هفتگی ۲.۵ گیگابایت ۱۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲.۵ گيگابايت ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت+ ۲۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت+ ۲۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته یکماهه ۲ گیگابایت ۱۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته یکماهه ۲گیگ+۲۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته یکماهه ۲گیگ+۲۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته یکماهه ۲ گیگابایت ۱۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۸۰۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۲.۵ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۸۰۵ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگا بایتی دایمیTDD ۱۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته ماهانه ۵ با ۱۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگا بایتی دائمی ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۷۸۶ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۷۸۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۴ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷,۴۴۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۴ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷,۴۴۰ تومان

بسته یکماهه ۳ گیگابایت ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۳.۵ گیگابایت ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته یکماهه ۳گیگ+۳۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته یکماهه ۳ گیگابایت ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته یکماهه ۳گیگ+۳۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۳.۵ گیگابایت ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته ماهانه ۷ با ۱۴ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۵۳۰ تومان

بسته هفتگی ۵ گیگابایت ۱۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته هفتگی ۵ گیگابایت ۱۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت+ ۴۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۰,۰۵۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت+ ۴۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۰,۰۵۶ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۷ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۰,۰۵۶ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۷ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۰,۰۵۶ تومان

بسته یکماهه ۴گیگ+۴۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۵ گیگابایت ۱۸۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۵ گیگابایت ۱۸۵,۰۰۰ ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته یکماهه ۴ گیگابایت ۱۸۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته یکماهه ۴گیگ+۴۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته یکماهه ۴ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته هفتگی ۸ گیگا بایتی دایمیTDD ۱۹۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۹ با ۱۸ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱۹۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۶ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱,۲۵۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۶ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱,۲۵۵ تومان

بسته ماهیانه ۶ با ۶(۲ ۷صبح) گیگا بایتی دایمی ۲۰۰,۰۰۰ ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱,۸۰۰ تومان

بسته ماهیانه ۶ با ۶(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۲۰۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱,۸۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ سي روزه ۵گيگابايت + ۵۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۲,۲۳۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ سي روزه ۵گيگابايت + ۵۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۲,۲۳۶ تومان

بسته یکماهه ۵گیگ+۵۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته یکماهه ۵گیگ+۵۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته ماهانه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته یکماهه ۵ گیگابایت ۲۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته یکماهه ۵ گیگابایت ۲۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۸۷۱ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۸۷۱ تومان

بسته ماهیانه ۸ با ۸(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۲۳۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۵,۶۱۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت+۷۰۰مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۶,۵۹۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت+ ۷۰۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۶,۵۹۶ تومان

بسته یکماهه ۷ گیگابایت ۲۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۷۰۵ تومان

بسته یکماهه ۷ گیگابایت ۲۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۷۰۵ تومان

بسته یکماهه ۷گیگ+۷۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۷۰۵ تومان

بسته یکماهه ۷گیگ+۷۰۰مگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۷۰۵ تومان

بسته ماهانه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته ماهیانه ۱۰ با ۱۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۲۶۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۸,۸۸۵ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۹,۸۶۶ تومان

بسته اينترنت ويژه مشترکين جديد، ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۹,۸۶۶ تومان

بسته یکماهه ۱۰+۱گیگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۱۵۵ تومان

بسته یکماهه ۱۰ گیگابایت ۲۹۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۱۵۵ تومان

بسته یکماهه ۱۰ گیگابایت ۲۹۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۱۵۵ تومان

بسته یکماهه ۱۰+۱گیگ(۶صبح تا۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۱۵۵ تومان

بسته سه ماهه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته ماهانه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته ۲ماهه ۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته ماهیانه ۱۴ با ۱۴(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۳۲۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته ۲ماهه ۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۹ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۷,۰۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۹ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۷,۰۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته ماهانه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته ۲ماهه ۱۰ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۹,۲۴۰ تومان

بسته ۲ماهه ۱۰ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۹,۲۴۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت + ۱.۵گيگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۰,۲۲۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت+ ۱.۵گيگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۰,۲۲۱ تومان

بسته ماهیانه ۱۸ با ۱۸(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۳۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۳۳۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۲ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

بسته ۳ماهه ۱۲ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

بسته ۲ مگابیت نامحدود ماهیانه ۳۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۱,۴۲۰ تومان

بسته ۲ مگابیت نامحدود ماهیانه ۳۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۱,۴۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۱۲ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۱۲ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۴۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۴۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته ماهیانه ۲۲با ۲۲(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۴۱۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۵,۲۳۵ تومان

بسته سه ماهه ۱۸ با ۱۸(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۴۲۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۶,۳۲۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۴۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۹,۰۵۰ تومان

بسته ۲ماهه ۱۵ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۰,۱۴۰ تومان

بسته ۲ماهه ۱۵ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۰,۱۴۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ۴ مگابیت نامحدود ماهیانه ۴۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۳۲۰ تومان

بسته ۴ مگابیت نامحدود ماهیانه ۴۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۳۲۰ تومان

بسته ماهیانه ۳۰ با ۳۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۴۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۳,۴۱۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ با ۲۴(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۵,۰۴۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۱۸ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵۸,۸۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۶۰ روزه ۱۸ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵۸,۸۶۰ تومان

بسته ۶ماهه ۱۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۱۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۰ با ۳۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۵۶۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۱,۵۸۵ تومان

بسته ماهیانه ۴۰ با ۴۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۵۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۲,۱۳۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته ۲ماهه ۲۰ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته ۲ماهه ۲۰ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته ۸ روزه ۱۰۰ مگابايت عراق ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته ۸ روزه ۱۰۰ مگابايت عراق ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۶۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۰ با ۳۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۶۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۴۰ با ۴۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۶۵۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۱,۳۹۵ تومان

بسته ۸ مگابیت نامحدود ماهیانه ۶۶۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۱,۹۴۰ تومان

بسته ۸ مگابیت نامحدود ماهیانه اعتباری ۶۶۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۱,۹۴۰ تومان

بسته سه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۷۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶,۳۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۷۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۶۰ با ۶۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۷۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ سي روزه ۵۰۰ مگابايت + ۵۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ سي روزه ۵۰۰ مگابايت + ۵۰ مگابايت هديه صبحانت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۸۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۲,۶۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۶۰ با ۶۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۸۶۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۴,۲۸۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته یکساله ۳۰ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته یکساله ۳۰ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته ۶ماهه ۳۶ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۳۶ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۰ با ۶۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۹۹۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۸,۴۵۵ تومان

بسته ۸ روزه ۲۰۰ مگابايت عراق ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۹,۰۰۰ تومان

بسته ۸ روزه ۲۰۰ مگابايت عراق ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۹,۰۰۰ تومان

بسته ماهیانه ۱۰۰ با ۱۰۰(۲ ۷صبح) گیگا بایتی اعتباری ۱,۱۰۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۶۰ با ۶۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۱,۱۴۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۴,۸۰۵ تومان

بسته شش ماهه ۴۸گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته یکساله ۴۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته یکساله ۴۸ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته ماهانه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۲۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴۱,۷۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵۲,۶۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۹۰ با ۹۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۱,۴۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۲۰ با ۱۲۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۱,۶۰۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷۴,۴۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۲۰ با ۱۲۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۱,۷۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۰,۷۵۰ تومان

بسته ۸ روزه ۴۰۰ مگابايت عراق

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۹۶,۲۰۰ تومان

بسته ۸ روزه ۴۰۰ مگابايت عراق

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۹۶,۲۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۲۰ با ۱۲۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۲,۰۲۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲۰,۷۲۵ تومان

بسته سه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲.۲۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳۹,۸۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲.۲۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴۵,۲۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۸۰ با ۱۸۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۲,۲۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴۷,۴۳۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۵۶,۱۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۸۰ با ۱۸۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۲,۴۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶۹,۲۳۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۸۰ با ۱۸۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۲,۷۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۰۱,۹۳۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴۰ با ۲۴۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۲,۹۲۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۱۸,۲۸۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲۷,۰۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳.۰۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۳۲,۴۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمیTDD ۳.۱۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴۳,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۴۰ با ۲۴۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۳,۱۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴۷,۷۱۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۶۰ با ۳۶۰ (۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۴,۶۰۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۰۱,۴۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۳۶۰ با ۳۶۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۴,۹۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۳۹,۵۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۵۵,۹۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸۰ با ۴۸۰ (۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۵,۹۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۴۸,۵۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰۰ با ۲۰۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۸.۰۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۷۲,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۷۲۰ با ۷۲۰(۲ ۷صبح)گیگا بایتی اعتباری ۸,۵۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۳۱,۹۵۰ تومان