خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!.
  • اپراتور
  • محدوده قیمت را انتخاب کنید (تومان)
  • نوع سیمکارت
  • بازه زمانی

بسته‌های اینترنت همراه، به منظور مدیریت آسان هزینه‌های شما در نظر گرفته شده‌اند. از این طریق می‌توانید بسته مناسب مصرف خود را انتخاب و خریداری کنید.

روزانه ۲۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵ تومان

روزانه ۲۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵ تومان

بسته یکروزه۲۵مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵۴ تومان

بسته یکروزه۲۵مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵۴ تومان

ساعتی ۱ ساعته نامحدود (۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۹۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۹۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۸۱ تومان

روزانه ۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۳۰۸ تومان

روزانه ۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۳۰۸ تومان

هفتگی ۴۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

هفتگی ۴۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته آلفا+ ۱روزه ۱۰۰مگابايت+۱۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته آلفا+ ۱روزه ۱۰۰مگابايت+۱۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

روزانه ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

روزانه ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

ساعتی ۲ ساعته نامحدود(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته هفتگي ۶۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

روزانه ۱۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته نامحدود سه ساعته(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

هفتگی ۶۰مگابایتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

ساعتی ۱ ساعته ۱ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

روزانه ۱۵۰مگابایت به همراه ۱۵۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

هفتگی ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱۰۰ مگابايت + ۱۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته یکروزه ۷۵۰ مگابايت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

هفتگی ۱۰۰مگابایت به همراه ۱۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱۰۰ مگابايت + ۱۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲,۷۲۵ تومان

روزانه ۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکروزه ۵۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکماهه ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

ساعتی ۲ ساعته ۲ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

ماهانه ۵گیگابایت(۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

ماهانه ۵گیگابایت(۶صبح تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

روزانه ۲۰۰ مگابایت + ۴۰۰ مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۳۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۳۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

هفتگی ۲۰۰مگابایت به همراه ۲۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

ساعتی ۳ ساعته ۳ گیگابایت (۸صبح تا ۲ صبح روز بعد)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

هفتگی ۲۰۰مگابایت به همراه ۲۰۰مگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته یکروزه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰۰ مگابايت + ۱۰۰ مگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکماهه ۲۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

هفتگی ۴۰۰ مگابایت + ۵۰۰ مگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکماهه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته هفتگی۴۰۰+۵۰۰ مگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته آلفا+ ۷روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته آلفا+ ۷روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکروزه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶,۵۴۰ تومان

بسته آلفا+ ۳۰روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته آلفا+ ۳۰روزه ۳۰۰مگابايت+ ۳۰۰ مگابايت شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۵۰۰ مگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

هفتگی ۱گیگابایت + ۱گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه۴۰۰+۳۰۰مگابايت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

هفتگی ۱گیگابایت + ۱گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه۴۰۰+۴۰۰مگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۲۶۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۲۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۱ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۲۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه + ۱ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه + ۱ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

هفتگی ۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته یکماهه۱.۵+۱گیگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

هفتگی ۲ گیگابایت + ۴ گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

ماهانه ۱.۵ گیگابایت + ۱ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته یکماهه۱.۵+۱.۵گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

ماهانه ۱.۵ گیگابایت به همراه ۱.۵ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲,۵۳۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲,۵۳۵ تومان

بسته هفتگی۴ گیگابایت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته هفتگی۴ گیگابایت(۱۲شب تا ۱۲ظهر)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه + ۲ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه + ۲ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳,۰۸۰ تومان

بسته یکماهه ۴گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته یکماهه ۳ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۷۱۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۷۱۵ تومان

بسته یکماهه۲.۵+۲.۵گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

ماهانه ۲.۵ گیگابایت به همراه ۲.۵ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته ماهانه ۳+۱.۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۲۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۲۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گيگابايت ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۴۴۰ تومان

بسته یکماهه ۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۴ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۸,۵۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه + ۴ گيگابايت WiFi هديه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۸,۵۳۰ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۶ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱,۶۹۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۶ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱,۶۹۱ تومان

ماهانه ۷ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱,۸۰۰ تومان

بسته ماهانه ۵+۲.۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱,۸۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۸۷۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۸۷۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۹۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۳,۹۸۰ تومان

بسته یکماهه۳+۶گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳,۹۸۰ تومان

ماهانه ۳گیگابایت به همراه ۶گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳,۹۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۷,۱۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۷,۱۴۱ تومان

بسته یکماهه۵+۵گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته یکماهه۵+۵گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۸ گیگابایتی TD_LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۰,۵۲۰ تومان

بسته ۳ماهه ۶+۶ گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

۳ماهه ۶گیگابایت به همراه ۶گیگابایت(۲ تا ۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته یکماهه۸+۸گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

ماهانه ۸ گیگابایت به همراه ۸ گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته ۱۵ روزه ۱۰گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۴۲۵ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته ماهانه ۱۰+۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۷,۰۶۰ تومان

بسته شش ماهه ۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

۶ ماهه۹ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

۳ماهه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

۳ماهه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۱۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۱,۴۲۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۱۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۱,۴۲۰ تومان

سالیانه ۱۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۵,۷۸۰ تومان

سالانه ۱۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۵,۷۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ماهیانه ۱۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۳۲۰ تومان

ماهانه۱۲گیگابایت به علاوه ۱۲ گیگابایت از ۲ تا ۸ بامداد

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴,۵۰۰ تومان

بسته یکماهه ۱۲گیگ+۱۲گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴,۵۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۶,۶۸۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۱۲+۱۲ گیگابایت (۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ماهانه ۲۰+۱۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD تومان

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۱۲+۱۲ گیگابایت(۲تا۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۲,۱۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۲,۱۳۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

۳۰گیگابایت دوماهه بدون محدودیت ساعتی ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته یکساله ۱۲+۱۲گیگابایت (۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته دو ماهه ۳۰گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته یکساله ۱۲+۱۲گیگابایت (۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۵,۴۰۰ تومان

بسته سه ماه ۲۰+۱۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۷,۵۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۹,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۹,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته هفتگی ۱۰۰ گیگا بایتی TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۱,۹۴۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰+۱۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۳,۰۳۰ تومان

ماهانه۱۸گیگابایت به علاوه ۱۸ گیگابایت از ۲ تا ۸ بامداد

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶,۳۰۰ تومان

بسته یکماهه ۱۸گیگ+۱۸گیگابایت(۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶,۳۰۰ تومان

سالیانه ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته یکساله ۲۴ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته ماهیانه ۳۲ گیگابایتی  TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۷,۲۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۴,۸۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته ۲ماهه ۲۴+۲۴گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

۲ ماهه ۲۴ گیگابایت با ۲۴ گیگابایت (۲ تا ۸ صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۴,۴۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته ۲ماهه ۳۶+۳۶گیگابایت (۲ تا ۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

ماهانه ۳۶ گیگا بایت با ۳۶ گیگابایت(۲تا۸صبح)

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱۹,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته یکساله ۴۸ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

۴۸گیگابایت۱۲ماهه بدون محدودیت ساعتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته سه ماه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TDD

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۲,۹۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته ماهیانه ۶۴ گیگابایتی  TD_LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴۷,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۶۴ گیگابایتی TD_LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵۲,۶۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته شش ماهه ۷۲گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۳,۵۰۰ تومان

۷۲گیگابایت شش ماهه بدون محدودیت ساعتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۳,۵۰۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۳,۵۰۰ تومان

بسته سالانه ۵۰+۲۵گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۳,۵۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۹۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۸,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۹۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۸,۷۶۰ تومان

بسته سالیانه  ۶۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸۵,۳۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۰,۷۵۰ تومان

۱۰۰گیگابایت شش ماهه بدون محدودیت ساعتی

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۰,۷۵۰ تومان

بسته سه ماه ۱۰۰+۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۶,۲۰۰ تومان

بسته ماهیانه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹۶,۲۰۰ تومان

بسته یکساله ۹۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰۱,۶۵۰ تومان

بسته یکساله ۹۶ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰۱,۶۵۰ تومان

بسته یکساله ۱۲۰ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱۲,۵۵۰ تومان

بسته یکساله ۱۲۰ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۱۲,۵۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۱۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱۶,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۱۲۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱۶,۹۱۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰+۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲۸,۹۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳۴,۳۵۰ تومان

بسته سه ماه ۲۰۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۵۰,۷۰۰ تومان

بسته سالانه ۱۰۰+۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷۲,۵۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷۲,۵۰۰ تومان

بسته سالیانه ۱۲۸ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۰۵,۲۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۵۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۳۷,۹۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۳۷,۹۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۵۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۱۴,۲۰۰ تومان

بسته سالانه ۲۰۰+۱۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳۶,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ۲۵۶ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۹۰,۵۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰۰+۲۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵,۰۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۱۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹۹,۵۰۰ تومان

بسته سالیانه ۵۱۲ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶۳,۰۰۰ تومان

بسته سالانه ۵۰۰+۲۵۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱۷,۵۰۰ تومان

بسته سالیانه۱۰۲۴ گیگابایتی TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۰۳۵,۵۰۰ تومان

بسته سالانه ۱۰۰۰+۵۰۰گیگی اعتباری(۲ ۸صبح) TD LTE

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان