خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

خرید آنلاین بسته‌های اینترنت همراه

شما مشترکان می‌توانید با چند کلیک ساده هر یک از بسته‌های اینترنت را برای شماره خودتان و یا دوستانتان خریداری کنید و هزینه آن را به صورت آنلاین بپردازید. از اینترنت پرسرعت ایرانسل لذت ببرید!.
  • اپراتور
  • محدوده قیمت را انتخاب کنید (تومان)
  • نوع سیمکارت
  • بازه زمانی

بسته‌های اینترنت همراه، به منظور مدیریت آسان هزینه‌های شما در نظر گرفته شده‌اند. از این طریق می‌توانید بسته مناسب مصرف خود را انتخاب و خریداری کنید.

بسته نامحدود یک ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۹۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه شبانه ۹۰۰ مگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته نامحدود یک ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸۱ تومان

بسته نامحدود دو ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته نامحدود دو ساعته (۲ تا ۸ صبح) ۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۶۳۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۶۰ مگابايت + ۱۲۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱,۷۴۴ تومان

بسته یکروزه ۶۰ مگابایت ۱۶.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۷۴۴ تومان

بسته یکروزه ۶۰ مگابایت ۱۶.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱,۷۴۴ تومان

بسته نامحدود سه ساعته(۲تا۸صبح) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته نامحدود سه ساعته(۲تا۸صبح) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته ۱گیگابایت ۱ساعته(۸صبح تا۲صبح فردا) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته ۱گیگابایت ۱ساعته(۸صبح تا۲صبح فردا) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته هفتگی ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ۲۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۱۸۰ تومان

بسته یکروزه ۱۰۰ مگابایت ۲۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۳۹۸ تومان

بسته یکروزه ۱۰۰ مگابایت ۲۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲,۳۹۸ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱۵۰ مگابايت + ۳۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲,۹۴۳ تومان

بسته یکماهه ۵گیگابایت (۶صبح تا ۱۲ظهر) ۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته ۲گیگابایت دوساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکماهه ۵گیگابایت(۶صبح تا ۱۲ظهر) ۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته ۲گیگابایت دوساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۲۷۰ تومان

بسته یکروزه ۲۰۰ مگابایت ۳۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۴۸۸ تومان

بسته یکروزه ۲۰۰ مگابایت ۳۲.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۴۸۸ تومان

بسته ۱۵روزه ۴۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته ۳روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۵.۰۰۰ ریال ض

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته ۳روزه ۱۵۰ مگابایت ۳۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳,۸۱۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲۵۰ مگابايت + ۵۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۹۲۴ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲۵۰ مگابايت + ۵۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳,۹۲۴ تومان

بسته یکروزه ۳۰۰ مگابایت ۳۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۲۵۱ تومان

بسته یکروزه ۳۰۰ مگابایت ۳۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۲۵۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۳ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۳ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته ۳گیگابایت ۳ساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته ۳گیگابایت ۳ساعته(۸صبح تا ۲صبح فردا) ۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۳۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲۰۰ مگابايت + ۴۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته هفتگی ۲۰۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲۰۰ مگابايت + ۴۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته ۳روزه ۲۵۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته هفتگی ۲۰۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته ۳روزه ۲۵۰ مگابایت ۴۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۷۹۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه شبانه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکروزه ۴۰۰ مگابایت ۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته یکروزه ۴۰۰ مگابایت ۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴,۹۰۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۳۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۳۴۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۵ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک هفته ۵ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته یکماهه۲۰۰+۴۰۰ مگابايت(۲تا۷ صبح) ۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۴۵۰ تومان

بسته ۳روزه ۴۰۰ مگابایت ۵۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۷۷۷ تومان

بسته ۳روزه ۴۰۰ مگابایت ۵۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۷۷۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۶۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳۰۰ مگابايت + ۶۰۰ مگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته هفتگی ۳۰۰ مگابایت ۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته هفتگی ۳۰۰ مگابایت ۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵,۹۹۵ تومان

بسته یکروزه ۷۵۰ مگابایت ۵۷.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶,۲۱۳ تومان

بسته یکروزه ۷۵۰ مگابایت ۵۷.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶,۲۱۳ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۷۵۰ مگابايت + ۱.۵ گيگا بايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۷۵۰ مگابايت + ۱.۵ گيگا بايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۴۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۹۷۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۱ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶,۹۷۶ تومان

بسته ۳روزه ۷۵۰ مگابایت ۶۷.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۳۰۳ تومان

بسته ۳روزه ۷۵۰ مگابایت ۶۷.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۳۰۳ تومان

بسته ۱۵روزه ۴۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته یکماهه ۰.۵+۱ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۷۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگا بایتی اعتباری ۷۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۵۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۲ گیگا بایتی دایمی TDD ۷۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته هفتگی ۵۰۰ مگابایت ۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۷,۶۳۰ تومان

بسته یکروزه ۱.۵ گیگابایت ۷۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۰۶۶ تومان

بسته یکروزه ۱.۵ گیگابایت ۷۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۰۶۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵۰۰ مگابايت + ۱ گيگابايت هديه شبانه

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۶۱۱ تومان

بسته یکماهه ۰.۵+۰.۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک ماهه ۸ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک ماهه ۸ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته یکماهه ۰.۵+۰.۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸,۷۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۷۵۰ مگابايت + ۱.۵ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته هفتگی ۷۵۰ مگابایت ۸۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته هفتگی ۷۵۰ مگابایت ۸۳.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۷۵۰ مگابايت + ۱.۵ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۰۴۷ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۱۵۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۱۵۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۲۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه شبانه ۲۲ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۳روزه ۱.۵ گیگابایت ۹۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه ۳۰گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه ۳۰گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۷۵۰ مگابایت ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۳روزه ۱.۵ گیگابایت ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکماهه۱+۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۹۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۷۵۰ مگابایت ۹۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹,۸۱۰ تومان

بسته یکروزه ۲.۵ گیگابایت ۹۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۲۴۶ تومان

بسته یکروزه ۲.۵ گیگابایت ۹۴.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰,۲۴۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۷۹۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۷۹۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک ماهه ۱۲ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ شبانه يک ماهه ۱۲ گيگ ۶ تا ۱۲ ظهر ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰,۹۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۳۳۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱ گيگابايت + ۲ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۳۳۶ تومان

بسته یکماهه ۱+۱ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۴۴۵ تومان

بسته یکماهه ۱+۱ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۴۴۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۱.۵ گيگابايت + ۳ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته هفتگی ۱.۵ گیگابایت ۱۰۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته هفتگی ۱.۵ گیگابایت ۱۰۹.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۸۸۱ تومان

بسته یکماهه۱.۵+۳ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۱۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۳روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۱۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگا بایتی اعتباری ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته هفتگی ۴ گیگا بایتی دایمیTDD ۱۱۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۳روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۱۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۱,۹۹۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲,۵۳۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۱.۵ گیگابایت ۱۱۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲,۵۳۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲.۵ گيگابايت + ۵ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته هفتگی ۲.۵ گیگابایت ۱۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۲.۵ گيگابايت + ۵ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته هفتگی ۲.۵ گیگابایت ۱۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴,۱۷۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۲ گيگابايت + ۴ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته یکماهه۲.۵+۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۱۵۱ تومان

بسته یکماهه ۲+۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته یکماهه ۲+۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۴۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۲۶۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۸۰۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۲.۵ گیگابایت ۱۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵,۸۰۵ تومان

بسته ماهانه ۵ با ۱۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگا بایتی اعتباری ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته هفتگی ۶ گیگا بایتی دایمیTDD ۱۵۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته ماهانه ۵ با ۱۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶,۳۵۰ تومان

بسته یکماهه۳.۵+۷ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۵۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۳۳۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۴ گيگابايت + ۸ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷,۴۴۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۴ گيگابايت + ۸ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷,۴۴۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷,۸۷۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۳ گيگابايت + ۶ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷,۸۷۶ تومان

بسته ۱۵روزه ۳.۵ گیگابایت ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته یکماهه ۳+۳ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۳.۵ گیگابایت ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته یکماهه ۳+۳ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۶۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۷,۹۸۵ تومان

بسته ماهانه ۷ با ۱۴ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱۷۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۳۵۰ تومان

بسته یکماهه۴+۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۴۲۱ تومان

بسته ماهانه ۷ با ۱۴ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۸,۵۳۰ تومان

بسته هفتگی ۵ گیگابایت ۱۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته هفتگی ۵ گیگابایت ۱۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۹,۶۲۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۸ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۰,۰۵۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۴ گيگابايت + ۸ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۰,۰۵۶ تومان

بسته یکماهه ۴+۴ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۸۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۵ گیگابایت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۵ گیگابایت ۱۸۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته یکماهه ۴+۴ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۸۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۱۶۵ تومان

بسته یکماهه۵+۱۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۱۸۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۶۰۱ تومان

بسته هفتگی ۸ گیگا بایتی اعتباری ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۹ با ۱۸ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱۹۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته هفتگی ۸ گیگا بایتی دایمیTDD ۱۹۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۹ با ۱۸ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱۹۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۰,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۶ گيگابايت + ۱۲ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱,۲۵۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۷ روزه ۶ گيگابايت + ۱۲ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۱,۲۵۵ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گيگابايت + ۱۰ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۲,۲۳۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۵ گيگابايت + ۱۰ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۲,۲۳۶ تومان

بسته یکماهه ۵+۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته ماهانه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۲۰۵.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته یکماهه ۵+۵ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته ماهانه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲۰۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۳۴۵ تومان

بسته یکماهه۶+۱۲ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۲,۷۸۱ تومان

بسته یکماهه۷+۱۴ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۲۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴,۵۲۵ تومان

بسته یکماهه۸+۱۶ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۰۵۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۱۴ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۶,۵۹۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۷ گيگابايت + ۱۴ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۲۶,۵۹۶ تومان

بسته یکماهه ۷+۷ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۷۰۵ تومان

بسته یکماهه ۷+۷ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۴۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۶,۷۰۵ تومان

بسته ماهانه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته ماهانه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۲۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۲۵۰ تومان

بسته یکماهه۹+۱۸ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۵۵,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته سه ماهه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۲۵۵.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته سه ماهه ۱۱ با ۲۲ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲۵۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۷,۷۹۵ تومان

بسته یکماهه۱۰+۲۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۶۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۹,۳۲۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت + ۲۰ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۲,۰۴۶ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۰ گيگابايت + ۲۰ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۲,۰۴۶ تومان

بسته یکماهه ۱۰+۱۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۹۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۱۵۵ تومان

بسته یکماهه ۱۰+۱۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۲۹۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۱۵۵ تومان

بسته سه ماهه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته ماهانه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته ماهانه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۵ با ۳۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲,۷۰۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۸ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۴,۸۸۰ تومان

بسته ۱۵روزه ۱۰ گیگابایت ۳۲۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۴۲۵ تومان

بسته ۱۵روزه ۱۰ گیگابایت ۳۲۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۴۲۵ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت ۳۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته سه ماهه ۹ گیگابایت ۳۳۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۵,۹۷۰ تومان

بسته یکماهه۱۵+۳۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۳۳۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۶,۹۵۱ تومان

بسته سه ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته ماهانه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته ماهانه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۸,۱۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت + ۳۰ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۰,۲۲۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۰ روزه ۱۵ گيگابايت + ۳۰ گيگابايت هديه شبانه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۰,۲۲۱ تومان

بسته ۳ماهه ۱۲ گیگابایت ۳۷۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

بسته ۳ماهه ۱۲ گیگابایت ۳۷۵.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۰,۸۷۵ تومان

بسته سه ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۴۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۴۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰ با ۴۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۴۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۴۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۳,۶۰۰ تومان

بسته یکماهه۲۰+۴۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۰۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۴,۵۸۱ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۱۶ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۴۷,۹۶۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۴۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۹,۰۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۵ با ۵۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۴۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۴۹,۰۵۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت ۴۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته ۳ماهه ۱۸ گیگابایت ۴۷۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۱,۲۳۰ تومان

بسته یکماهه۲۵+۵۰ گیگابایت(۲تا۷ صبح) ۴۷۹,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۲,۲۱۱ تومان

بسته ۶ماهه ۱۸ گیگابایت ۵۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۱۸ گیگابایت ۵۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۹,۹۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت ۵۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۴ گیگابایت ۵۸۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۶۳,۲۲۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته ديتا بلند مدت ۲۰ گيگابايت ۱۸۰ روزه ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۴,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۹,۷۶۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۲۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۶۹,۷۶۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۶۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته ماهانه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۶۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۰,۸۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۷۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶,۳۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۷۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۷۶,۳۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۷۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۷۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۱,۷۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۹۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۸۶,۱۱۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۸۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۲,۶۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۵۰ با ۱۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۸۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۲,۶۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۳۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۹۷,۰۱۰ تومان

بسته یکساله ۳۰ گیگابایت ۹۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته یکساله ۳۰ گیگابایت ۹۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۹۸,۱۰۰ تومان

بسته ۶ماهه ۳۶ گیگابایت ۹۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته ۶ماهه ۳۶ گیگابایت ۹۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۰۳,۵۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۳۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۰۷,۹۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۴۵ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۲,۰۸۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۴۸ گیگابایت ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۲۵,۳۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۱۸۰ روزه ۵۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۲۹,۷۱۰ تومان

بسته ماهانه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱.۲۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته یکساله ۴۸ گیگابایت ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته یکساله ۴۸ گیگابایت ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته ماهانه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۰,۸۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱.۲۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۲۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۳۶,۲۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴۱,۷۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱.۳۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۴۱,۷۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵۲,۶۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰ با ۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۱.۴۰۰.۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۵۲,۶۰۰ تومان

بسته ترکيبي رومينگ بين الملل ويژه ايام حج تمتع ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته ترکيبي رومينگ بين الملل ويژه ايام حج تمتع ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۶۲,۴۱۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت ۱,۵۵۰,۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته یکساله ۷۲ گیگابایت ۱.۵۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۱۶۸,۹۵۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته اينترنت آلفا+ ۳۶۵ روزه ۷۰ گيگابايت

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

همراه اولاپراتور

۱۷۳,۳۱۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۲.۲۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳۹,۸۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲.۲۰۰.۰۰۰

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۳۹,۸۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲.۲۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴۵,۲۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۲.۲۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۴۵,۲۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۲.۳۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۵۶,۱۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۲۰۰ با ۴۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۲.۳۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۲۵۶,۱۵۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲۷,۰۰۰ تومان

بسته سه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳.۰۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۲۷,۰۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۳.۰۵۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۳۲,۴۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳.۰۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۳۲,۴۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمیTDD ۳.۱۵۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴۳,۳۵۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۳۰۰ با ۶۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۳.۱۵۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۳۴۳,۳۵۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۵.۰۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵,۰۰۰ تومان

بسته شش ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۴۵,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۵.۱۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۵۵,۹۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۶۰۰ با ۱۲۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۵.۱۰۰.۰۰۰ ریال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۵۵۵,۹۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰۰ با ۲۰۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)دایمی TDD ۸.۰۰۰.

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۷۲,۰۰۰ تومان

بسته سالیانه ماهه ۱۰۰۰ با ۲۰۰۰ گیگا بایتی (۲ ۷صبح)اعتباری ۸.۰۰۰.۰۰۰ريال

4.5G, 4G, 3G, 2Gپوشش شبکه

ایرانسلاپراتور

۸۷۲,۰۰۰ تومان